Om DOSS-nätverket

DOSS är ett svenskt museinätverk för museipersonal som arbetar med samtidsdokumentationer. Vi kallades tidigare för Nätverket för Samtidsdokumentation och är Samdoks arvtagare. DOSS står för Dokumentation av samtida Sverige.