Om konferensen

Digital insamling är ett hett ämne inom kulturarvssektorn. Många arbetar just nu med de utmaningar området medför. Konferensen den 18–19 november syftar till att besvara några av de frågor som uppkommer och ge goda exempel på pågående projekt och metoder.

Några av de frågor konferensen tar upp är:
Hur arbetar vi med digital insamling och dokumentation och hur bör vi arbeta? Vilka särskilda krav ställs kulturarvsorganisationer beträffande sådant som till exempel nya kompetenser, rutiner och etiska avvägningar? Hur arbetar man med dokumentationer på Internet eller kring datorspel? Vad händer just nu av betydelse för hur vi arbetar med samtidsdokumentationer och digitalt material? Vilka tekniska infrastrukturer finns eller är under utveckling?

Konferensen är ett samarbete mellan DOSS-nätverket och Nordiska museet.

Anmäl dig till konferensen >>

Kontakta oss >>