Presentationer

18 november

DOSS/Västerbottens museum – Åsa Stenström

Rapport från DOSS

 

Eskilstuna museum – Susanne Nickel

(Presentation kommer senare)

 

Satakunta museum – Susanna Haavisto

What Finland eats and drinks


Kungliga biblioteket – Anne Scherman

Digital forensics

 

 

 

19 november

DOSS/Tekniska museet: Peter Du Rietz

DOSS höstmöte 2015 PDR

Nordiska museet: Karin Dern och Kajsa Hartig

Sammanställning_enkät_digital_insamling

Digisam: Johanna Berg

Reflektioner från Digisam

Riksförbundet Sveriges Museer: Mats Persson

RSM Framtidsdokument

Nordiska museet: Kajsa Hartig

Collecting the Digital

Sveriges Hembygdsförbund: Ann Pettersson och Maria Casagrande

Hembygdsrörelsen digitala verktyg